Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

тест

Төрөл Ирсэн байдал Дэмжсэн Төлөв
Талархал Цахимаар 0 Шийдвэрлэсэн

агуулга

2022 оны 05-р сарын 26-нд 12:43 цагт

Хандсан байгууллага: Орхон сумын ЗДТГ

тест

Төрөл Ирсэн байдал Дэмжсэн Төлөв
Талархал Цахимаар 0 Шийдвэрлэсэн

2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

баярлалаа

  Төрөл Ирсэн байдал Дэмжсэн Төлөв
  Талархал Цахимаар 0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 05-р сарын 24-нд 10:24 цагт

  Хандсан байгууллага: Прокурорын газар

  Test

  Төрөл Ирсэн байдал Дэмжсэн Төлөв
  Гомдол Цахимаар 0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:33 цагт

  Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

  test

  Төрөл Ирсэн байдал Дэмжсэн Төлөв
  Талархал Утсаар 0 Шийдвэрлээгүй

  2022 оны 04-р сарын 04-нд 16:30 цагт

  Хандсан байгууллага: Захирагчийн алба

  тест аудио

   Төрөл Ирсэн байдал Дэмжсэн Төлөв
   Талархал Утсаар 0 Шийдвэрлээгүй

   2022 оны 01-р сарын 27-нд 11:00 цагт

   Хандсан байгууллага: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар